PDF Agency

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Kazrajinn Kajikazahn
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 5 September 2009
Pages: 250
PDF File Size: 1.66 Mb
ePub File Size: 11.50 Mb
ISBN: 498-3-64524-752-5
Downloads: 29300
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Migul

Kzl ordu Kafkasyann kapsna kadar gelmiti. Yayladan Terter ve Hekere nehirleri gemektedir.

Onun devlet politikasn be madde halinde zetlemek mmkndr Aslnda bu politika Bizans iin yeni deildi. Ruslarn Anadoluyu istil ettiilidans yllarnda ok sayda sivil hayatn kaybetmitir.

Ayn belgede Sivas valisi, konuyla ilgili kanun bir ilem yaplmasnn, Mslmanlar ve Hristiyanlar arasnda nefret douraca gerekesiyle uygun olmadn ve iki tarafn ilikilerini bozabilecek bu kisans olaylarn bir daha yaanmamas iin murahhashane vekilinin uyarldn belirtmektedir.

Sansariyan Mektebinde genlere sanayi, ziraat ve ticarete dair her trl bilgi ve beceri verilmekteydi. Nitekim Sivasta, bir Ermeni ocuunun zerinden kan evrakta zararl ve blc mesajlarn bulunduu bir arknn mevcut olduu grlmtr. Azerbaycan milliyetileri birok gei yerini tutmulard.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

Gregorian mezhebine dahil Ermeniler ise, kendilerini destekleyen her devletin himayesine ve tahriklerine ak idiler Published on Jul View Download 1. Aznlklarn kendi imknlaryla kurduklar bu okullar, patrikhaneler veya hahamhaneler araclyla ve devletin mdahalesi olmakszn, rneii olarak ynetiliyorlard. Ermenilerin kkenlerini Friglere balayan tarihi Herodotosun3 bu konudaki en byk kant, sz konusu iki ayr unsurun lixans kyafetlerin benzerlikler tamasyd.

Ksa sren bir bahar dneminin ardndan scak bir yaza geilir. Souk sava dneminde Sovyet Rusyann istekleri ile paralel hareket eden Ermeniler, Ermenistan dnda kurduklar terr rgtleriyle Trkiye zerindeki emellerini gerekletirme abasna girmilerdir.

  JPQL TUTORIAL PDF

Bunlarn haricinde Erzurumda Ermenilere ait u okullar bulunmaktayd: Bunun yan sra ngilizce, Franszca ve Trke dersleri de veriliyordu. Seluklu ncesinde Anadoluda Ermeniler Bu tdzi pek oklar devlet kademesinde kendilerine nemli grevler bulabilmilerdir Kafkasyann Ermeniler Tarafndan gali Kafkas milletlerinden oluan Mavera-y Kafkas Hkmetininyklmasndan sonra Grcistan’n 26 Mays ‘de, iki gn sonra yani 28 Mays ‘de Azerbaycan ve Ermenistan’n bamszlklarn iln etmesi zerine bu federal cumhuriyetin yerine yeni cumhuriyet ortaya kmtr.

Abdlhamitin isyanlara kar kisans ile tatbik ettii mahalli tedbirler ve diplomasi sayesinde Ermeniler ve onlarn destekileri hibir zaman emellerine ulaamamlardr.

Din liderlik vasf ylna kadar Gregorun ocuklarnda kalm, bu tarihten sonra ise rahipler seimle bu makama gelmeye balamlardr. Bilindii gibi Ermeniler, XIX. Aslnda Karaba sorunu ile ilgili meydana gelen olaylar karsnda dnya kamuoyunun olduka yanl bir tutum ierisinde olduu grlmtr. Shawun, liaans, yllarna ait nfus verileri41 Tablo Azerbaycan nizami kuvvetleri ve kendini savunmay renen milis gleri artk Ermenilere kar durabilecek duruma gelmiti.

Ayn zamanda bir kltr merkezi olan Sivasda medreseler Gk Medrese, ifte Minare, Buruciye Medreseleribalca ilim-kltr yuvasyd. O halde Cuinetin ylnda Sivas da yaayan Ermeni nfusu olarak verdii Osmanl Devleti blgede Kafkas slam ordusu kurmak maksadyla subaylarn gnderdi ve Batum anlamasnn 4.

Urartu krallnn kurucusu, Nayiri prensliklerini tek bir egemenlik altnda birletiren kral Aramdr. Fakat bu hkimiyet ok ksa srd ve ehir ylnda Anadoluya giren Timur tarafndan zaptedildi.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Belgenin devamnda, ad geen muallimin mfsid arkadalarndan Samatya Mektebi muallimi Leon imanyan ve Bebek Ermeni Kilisesi muallimi Serkusun evlerinde yaplan aratrma sonucu, gemi zamanlardaki Ermeni hkmdarlar ile szde Ermeni kahramanlarnn resimleri ve ok miktarda zararl evrak ele geirilmi ve bu ahslar tutuklanmtr. Dnya Sava ncesinde ve sonrasnda da devam etmi, ve bu gnk diaspora ortaya kmtr Anlan iki devletin Anadolunun dousunda akan menfaatleri, bu meselenin k noktasn lisqns.

Son olarak, almalarmn her safhasnda yanmda ve bana yardmc olan, madd ve manev desteini esirgemeyen aileme, stanbuldaki almalarm srasnda yardmlarndan dolay dostum Dilek MUTAF ve ailesine, kymetli meslektam Ara. Grld gibi Ermeniler, Osmanl idaresine girmeye baladklar andan itibaren doudan batya doru ge, iskna tbii tutulmular ve zellikle de stanbul ve civarna yerletirilmilerdir Ermenilerin g etme olay I. Sarraf, meyhaneci, kuyumcu vs. Emperyalist devletlerin Ermeniler ile ilgilenmelerinin dier bir nemli sebebi, din idi.

  ENSONIQ EPS 16 MANUAL PDF

Ermenilerin Siyasallama ve rgtlenme Sreci Bir toplumda siyasallama sreci, o toplumun bir blm ya da tamam adna hareket ettii iddiasyla ne kan bir kesimin siyasi alanda ileri srd uygulamaya dnk programlar, ideolojik artlanma veya balanmay amalayan doktriner sylemler, bir baka deyile ana uygun hale getirilmi mitolojik tasavvurlarla belirginleir.

Grcistann Rusyaya balanmasndan sonra Ermeniler youn biimde Tiflise g ederek ehri szde Dou Ermenistan yaam merkezi haline getirmeye almlardr. Buralardaki Lisasn kyleri korkudan boalmaya balamt.

Ulatrmadaki bu zorluk nakliyatn pahal olmasna, mahsln deerinin dmesine ve rekabet ortamnn ortadan kalkmasna yol ayordu. Ardndan ua ve evresi Karaba Elisabethol Vilayetinin idari snrlar ierisinde kalmtr. Cebir, geometri, matematik, corafya, lisane, botanik, zooloji, anatomi, fizik, kimya ve mzik gibi derslerin yan sra Ermenilerin millet ve kilise tarihleri de rencilere retiliyordu.

Fakat onun bu ynetimi ylndaki lmne kadar srd. Halkn oyu ile cumhurbakan seilen Elibey’in, Azeriler ile Trk dnyas lehine ve Rusya ile ran aleyhine planl ve iddial grleri ve giriimleri nedeniyle istikrarl bir ynetim kurmas engellendi. Birincisi bu dnemde izlenen politikalarn daha ok Avrupa merkezli olmasdr. Ermenilerin bu tecavzlerinden bunalan sultan, onlar zerine bir sefere karar verdi. Dinin Ermeni kimliinde ne kmasnn nemli nedeni Ermeni kimliini oluturmas beklenen dier unsurlarn ok zayf rneei.