PDF Agency

View Homework Help – Dasar-Penswastaan from CENTER OF MGT at INTI International College Subang. Dasar Penswastaan Dasar Penswastaan. View Notes – DASAR from PA at Sekolah menengah kebangsaan bukit jambul. DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang. Dasar penswastaan. Front Cover. Norsiah Yusof. – QR code for Dasar penswastaan. Title, Dasar penswastaan. Author, Norsiah Yusof. Published,

Author: Jurn Dadal
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 28 August 2007
Pages: 497
PDF File Size: 17.64 Mb
ePub File Size: 20.77 Mb
ISBN: 833-4-15086-686-5
Downloads: 95174
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gazragore

Melibatkan pembinaan sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaan sendiri. Kaedah ini digunakan bagi penswastaan projek yang secara tradisinya dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek infrastruktur dan penswaataan awam. Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan perkhidmatan sokongan hospital bagi hospital Kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kaedah ini melibatkan pembayaran oleh Kerajaan bagi perkhidmatan tersebut untuk suatu tempoh konsesi dan melibatkan pemindahan kakitangan, tanggungjawab pengurusan dan aset mudah alih kepada syarikat swasta yang berkenaan.

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi |

Ia boleh melibatkan pemindahan sama ada ketiga-tiga komponen organisasi tersebut tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan atau sebahagian daripada komponennya. Bergantung kepada model perniagaan, kebiasaannya di antara 15 — 25 tahun. Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam melaksanakan projek kerjasama awam swasta PPP?

Kaedah ini juga melibatkan pembangunan tanah secara usahasama yang mana tanah tidak dipindah milik kepada syarikat tetapi hartanah yang siap pemswastaan akan dijual terus kepada orang awam. Penjualan aset boleh melibatkan aset yang dimiliki oleh apa jua organisasi Kerajaan sama ada syarikat atau lain-lain entiti.

  ISBAR HANDOVER PDF

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membiayai pembinaan dan mengendalikan kemudahan tanpa menyerahkan aset tersebut kepada Kerajaan.

Syarikat SPV perlu membuktikan ia mempunyai keupayaan bukan sahaja untuk membina aset dqsar mengurus risiko tetapi juga menyelenggara aset tersebut; dan. Apakah kriteria kelayakan syarikat dan peneraju untuk melaksanakan projek PPP? Melibatkan pemindahan aset yang dimiliki oleh agensi atau syarikat kerajaan kepada pihak swasta untuk membolehkan syarikat berkenaan mengambil alih dan meneruskan aktiviti komersil entiti yang telah diswastakan.

Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Contoh bagi kaedah ini ialah Mardec Bhd. Apakah syarat umum yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan projek PPP?

Dasar penswastaan – Norsiah Yusof – Google Books

Bentuk penswastaan ini boleh melibatkan penjualan sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat. Kaedah ini digunakan bagi menukar taraf penswastaann Kerajaan menjadi sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat dengan ekuiti syarikat dipegang sepenuhnya Kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan.

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membina kemudahan untuk Kerajaan seperti pejabat dan kuarters dan sebagai balasan Kerajaan akan memindah milik tanahnya kepada syarikat. Dalam tempoh konsesi, syarikat dibenar mengenakan caj kepada pengguna kemudahan atau perkhidmatan berkenaan.

  GODFRE RAY KING PDF

Syarikat akan mengendalikan kemudahan tersebut bagi satu tempoh konsesi tertentu dan ianya akan diserah balik kepada Kerajaan tanpa kos di akhir tempoh konsesi berkenaan. Pihak syarikat akan dibenar mengutip caj atau fi daripada penswasstaan yang akan menggunakan perkhidmatan tersebut secara tidak langsung daripada pihak perantaraan, biasanya institusi Kerajaan.

Dasar Penswastaan

Penjualan ekuiti adalah khusus bagi syarikat Kerajaan dan melibatkan pemindahan hakmilik serta tanggungjawab pengurusan, aset beserta atau tanpa tanggungan dan kakitangan. Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah lebuhraya bertol, perkhidmatan rel ringan dan pembetungan. Objektif utama dasar ini adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta ke arah pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat dengan menggalakkan penglibatan masyarakat Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

Kaedah ini melibatkan penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk mengurus sesuatu aktiviti atau melaksanakan perkhidmatan yang sebelum itu dijalankan sendiri oleh kerajaan secara kontrak jangka pendek. Pulangan kepada Kerajaan adalah dalam bentuk in-kind dan bayaran tunai.

Syarikat SPV perlu mempamerkan tahap inovasi yang sesuai yang dapat menyumbang kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan serta memberi nilai ekonomik kepada pembeli perkhidmatan.